Vải dệt thoi

Sắp xếp theo
Lọc sản phẩm
Loại vải
Thành phần
Mùa
Định Lượng
Ứng dụng

Vải Tếch/Tweet

Giá: Liên hệ

Vải Da/Leather

Giá: Liên hệ

Vải Dạ/Felt

Giá: Liên hệ

Vải Tráng/Polyester

Giá: Liên hệ

Vải Thô sần/Canvas

Giá: Liên hệ

Vải Voan/Chiffon

Giá: Liên hệ

Vải Thô - Đũi/Linen

Giá: Liên hệ

Vải Thô Bố/Kate

Giá: Liên hệ

Vải Nhung/Velvet

Giá: Liên hệ

Vải Lụa/Silk

Giá: Liên hệ

Vải Bò/Jean - Denim

Giá: Liên hệ