Chính sách khiếu nại

1. Phạm vi chính sách

 

Chính sách khiếu nại này áp dụng cho tất cả người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi và có khiếu nại liên quan đến nội dung hoặc hoạt động trên trang web.

 

2. Khiếu nại và giải quyết

 

Nếu bạn có khiếu nại về nội dung hoặc hoạt động trên trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

 

3. Thời gian giải quyết khiếu nại

 

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại của bạn trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của bạn. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

 

4. Phương thức giải quyết khiếu nại

 

Chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại của bạn và cố gắng giải quyết trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để cung cấp thông tin và giải thích kết quả giải quyết khiếu nại.

 

5. Bảo mật thông tin

 

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng thông tin của bạn chỉ để giải quyết khiếu nại của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bạn.

 

6. Thay đổi chính sách

 

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách khiếu nại này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này trên trang web của mình và thông báo cho bạn.

 

7. Quyền hạn của chính sách

 

Chính sách khiếu nại này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hạn pháp lý hoặc quyền lợi của bạn. Nếu bạn không hài lòng với kết quả giải quyết khiếu nại của chúng tôi, bạn có quyền tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý khác.