Thời tiết mùa hè nên mặc vải gì cho mát và thoải mái?

Thời tiết mùa hè nên mặc vải gì cho mát và thoải mái?